Již tradičně zastupitelé města připravují koncem června u památníku Milady Horákové v parku u Ploučnice malý vzpomínkový obřad k příležitosti Dne uctění památky obětí komunistického režimu. Letos se pietní akt koná ve čtvrtek 27.6. v 15.00 h. Budeme tam zpívat dvě písničky (na začátku a uprostřed), celá akce má trvat asi půl hodiny. Sraz bude v 14.35 h u školy, děti si vezmou naše sborová trička a půjdeme na místo společně, po celé akci bude rozchod.

Prosím rodiče, aby dětem umožnili jít na vystoupení, je to naše letošní jediná možnost vystoupení na veřejnosti. Potvrďte, prosím účast dítěte, ať vím, s kolika dětmi mohu počítat. a pošlete mi odpověď po dítěti zpět do školy  Děkuji.

  1. Filipová

…………………………………….Oddělte,    vyznačte  a pošlete     zpět ………………………………………

 

Mé dítě: ……………………………………………………………………………………………      ze třídy: …………

se dne     27.6.2019 v 15.00   a) zúčastní         b) nezúčastní    vystoupení na veřejnosti.

Podpis rodiče:  ……………………………………………………………………………………………………..