Vážení zaměstnanci školy, milí žáci.

Zveme vás do ateliéru výtvarné výchovy, kde je nainstalovaná výstava obrazů Jakuba Lopušana z 9.C.

Jsou zde Jakubovy malby vytvořené během distanční výuky v letech 2020 – 2021 i jedna z jeho prvotin z r. 2016 – Savana.

Sérii akrylových maleb završuje rozpracované dílo Casino Royale, které je počátkem vznikajícího cyklu „James Bond“.