Při výtvarné výchově děti vytvořily panáčky pomocí krásně zbarvených podzimních listů…