Dne 17.2. jsme vyrazili na návštěvu Střední školy v Novém Boru.  Po příjezdu se nás ujal pan Pavel Tille a zavedl nás do auly, kde nám řekl, jak bude náš den probíhat. Potom přišli i ostatní učitelé, kteří se nám představili a po rozdělení do skupin jsme odešli na různá pracoviště.

Během dne jsme si vyzkoušeli různé techniky dekorování skla – broušení, rytí, hranování a malování, v designu interiéru jsme si zkusili vypalování do dřeva a na huti jsme pracovali se sklem přímo u pece – foukali jsme a tvarovali.

Pan Tille a jeho kolegové nám řekli o možnostech studia na škole, uplatnění po studiu a o kouzlu práce se sklem, které k Novému Boru od nepaměti patří. Den pro nás byl velmi zajímavý, odvezli jsme si domů i několik vlastních výrobků a možná se v budoucnu někteří z nás rozhodnou pro studium v Novém Boru.

Gabriela Jindrová

TU 8.A