Dobrý den,
zasílám přehled akcí, které se chystáme​ s žáky v tomto pololetí navštívit (v rámci jejich dalšího vzdělávání) – vše je pro žáky zdarma.​

12. 10. EDUCA Liberec
18. 10. Škola Lípa – burza (vybraní žáci)
25. 10. Živá knihovna ( KD Crystal)
7. 11. SPŠS Česká Lípa – workshop
+ projektový den (listopad)​