Od září do listopadu budeme jako každý rok v hodinách tělesné výchovy chodit na plavání, v tomto školním roce 10 krát. A je vidět, že se každý z nás zlepšuje.