Dne 16. 10. jsme společně s celou třídou vyrazili na orientační běh do Okřešic. Bylo krásně jasno, ale mráz pěkně bodal. Rozdělili jsme se do týmů, které jsme si vylosovali, abychom museli řešit „krizové“ situace i s jinými členy třídy než jen s těmi, na které jsme zvyklí a jsou to naši nejlepší kamarádi. To nám pomohlo se trochu navzájem socializovat a prohloubit vztahy mezi sebou.

Nejdříve jsme měli za úkol vyluštit dvě šifry a to velký polský kříž a morseovka. Když se nám podařilo tyto šifry rozluštit, zjistili jsme indicii, která nás zavedla k mapě. Na mapě byly označené body, které jsme museli najít na prostoru o výměře asi 700 m². Na těchto bodech byla opět zašifrována zpráva a tak jsme si museli všechny symboly zapamatovat, zakreslit nebo vyfotit. K těmto symbolům byl na konci přiložen klíč, pomocí kterého jsme zjistili, kde se ukrývá poklad, který jsme vyrazili společně se svým týmem hledat.

I přes ledové počasí jsme si společně strávený čas užili, prohloubili naše vztahy a hlavně jsme na chvíli zmizeli ze školy na čerstvý vzduch. 🙂