V úterý 14. listopadu se konají třídní schůzky, začátek je v 17 hodin.

Pro rodiče žáků 9. tříd se navíc koná schůzka s výchovným poradcem, kde vám budou sděleny informace týkající se přijímacích řízení na střední školy.

Tato schůzka je od 16:30 v učebně 9. B.