25. října město Česká Lípa pořádalo v KD Crystal Živou knihovnu:  žákům 9. tříd se prezentovaly firmy z České Lípy a blízkého okolí, ve kterých mají děti možnost po studiu najít zajímavé uplatnění.

Zaměstnanci firem představili své profese, řekli dětem, jaké tyto profese vyžadují vzdělání a dovednosti, děti se také dozvěděly, co jednotlivé firmy vyrábějí, nebo jaké poskytují služby.

Na Živé knihovně byly také pracovnice úřadu práce, které dětem sdělily informace k volbě povolání, a jak může úřad práce s touto volbou pomoci, či později v profesním životě, jak mohou lidé ÚP využít.

Děkujeme za zajímavé dopoledne a všem firmám za poutavá vyprávění a třeba v budoucnu na shledanou.

Gabriela Jindrová TU 9.A