I v tomto školním roce pokračujeme ve výuce bruslení.