V květnu se žáci 9. ročníků vzdělávali s O2 chytrá škola v mediální gramotnosti. Seznámili se s různými typy médií. Po prostudování materiálů a ověřování svých znalostí formou testů pak někteří zdatnější žáci předávali své zkušenosti ostatním. Dozvěděli se, jak nenaletět dezinformacím, jak si informace ověřovat, jak poznat zmanipulované fotografie a jak si ověřit jejich původ, co jsou to konspirační teorie a mnoho dalších poznatků. Seznámili se také s bezpečím v online světě a otestovali si, jak moc se jich týká závislost na mobilních telefonech.