Vzpomínky na loňský školní rok

Tak už jsme deváťáci!  Najednou si uvědomujeme, že je to náš poslední společný rok. A začínáme vzpomínat. Vloni, přibližně touto dobou,  jsme stihli koncert skupiny „Facebook“ (19. 9. 2016)a shlédli divadelní představení v anglickém jazyce (22.9.2016), byla to taková...

Exkurze do Botanicusu

Pátého května se třída 7. B vydala na exkurzi do skanzenu Přerov nad Labem a do Botanicusu v Ostré. V přerovském skanzenu jsme viděli různé typy vesnických domků, které se dochovaly až doposud. Pro třídu to bylo velmi zajímavé. Průvodkyně nám vysvětlovala věci, které...

Nabídka konzultace

Vážení rodiče, na základě Vašich připomínek na schůzce rodičů ze dne 19. 4. 2016 jsme se rozhodli nabídnout Vám konzultaci s panem učitelem matematiky třídy 7. B. Konzultace by byl přítomen  ředitel školy Mgr. Lačný nebo  zástupce školy  Mgr. Ort,  učitel matematiky...