Rozpočty

Plán výnosů a nákladů PO ZŠ Tyršova 2018

zveřejněno 13.11.2017

Střednědobý výhled rozpočtu PO ZŠ Tyršova 2019-2020

zveřejněno 13.11.2017

Schválený rozpočet PO ZŠ Tyršova 2018

zveřejněno 2.1.2018

Schválený střednědobý výhled PO ZŠ Tyršova 2019-2020

zveřejněno 2.1.2018

Změna schváleného rozpočtu 2018 – č. 1

zveřejněno 25. 9. 2018

Změna schváleného rozpočtu 2018 – č. 2

zveřejněno 26. 11. 2018

Plán nákladů a výnosů PO ZŠ Tyršova 2019

zveřejněno 26. 11. 2018 – nebylo předloženo ke schválení

Návrh střednědobého výhledu PO ZŠ Tyršova 2020 a 2021

zveřejněno 26. 11. 2018 – nebylo předloženo ke schválení

Plán nákladů a výnosů PO ZŠ Tyršova na rok 2019

zveřejněno 7. 2. 2019

Návrh střednědobého výhledu PO ZŠ Tyršova 2020-2021

zveřejněno 7. 2. 2019

Schválený rozpočet PO ZŠ Tyršova 2019

zveřejněno 27. 3. 2019

Schválený střednědobý výhled PO ZŠ Tyršova 2020-2021

zveřejněno 27. 3. 2019

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2019

zveřejněno 18.12.2019

Odpisový plán na rok 2019

zveřejněno 18.12.2019