Školní jídelna

Školní jídelna v Eliášově ulici je odloučeným pracovištěm Základní školy Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa. Školní jídelna byla otevřena v roce 1980, v roce 2002 byla provedena rekonstrukce. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Dr. Miroslava Tyrše. Pro děti a zaměstnance odloučeného pracoviště MŠ Sovička, Česká Lípa, Eliášova, jsou připravovány obědy, které se přepravují do výdejny v MŠ.

Počet strávníků k 4.9. 2018

Žáci (ZŠ) / Děti (MŠ) Zaměstnanci
ZŠ Dr. M. Tyrše Česká Lípa 7 – 10 let – 213
11 – 14 let – 203
nad 15 let – 62
CELKEM – 478
53
MŠ Sovička Česká Lípa 52 6
Cizí strávníci 23

Provozní řád školní jídelny (ve formátu PDF).
Přihláška ke stravování na školní rok 2018/2019 (ve formátu DOC)
Odhláška ze stravování (ve formátu DOC)
Seznam alergenů (ve formátu PDF)
Spotřební koš – péče o zdravou výživu k 31.3.2019