Dokumenty

Zásadní dokumenty školy

Zde si můžete prohlédnout zásadní dokumenty školy (ve formátu PDF).
ŠVP a ŠKOLNÍ ŘÁD jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.
Školní řád pro rok 2017/2018
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Organizace vyučování
Vnitřní řád ŠK
Vnitřní řád ŠD
Směrnice ke stanovení úplaty ve ŠD a ŠK
Provozní řád školní jídelny 
Směrnice ředitele školy o svobodném přístupu k informacím
Minimální preventivní program
Výroční zpráva 2016-2017
Organizační řád školy
ŠVP pro běžné třídy – Škola jazykům otevřená – vydán k 1.9. 2017
ŠVP pro RVJ – Škola jazykům otevřená – vydán k 1.9. 2017
ŠVP pro ŠD
ŠVP pro ŠK
Metodický pokyn při výskytu vší (ve formátu PDF)
Informace o způsobu přijímaní dokumentů (ve formátu PDF)
ICT plán na období 1.1.2017-31.12.2018
Inspekční zpráva ČŠI 2017

Zde najdete všechny formuláře a žádosti, o které byste jinak museli žádat třídní učitele nebo vedení školy.

Pro rodiče a učitele
Sada tiskopisů pro nově příchozí žáky (přestup z jiné školy)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (1.třída)
Žádost o slovní hodnocení
Žádost o povolení desátého roku školní docházky
Žádost o uvolnění z předmětu
Žádost o uvolnění z důvodu rekreace, sportovní reprezentace…
Odhláška ze stravování ve školní jídelně
Přihláška ke stravování na školní rok 2018/2019
Tiskopis pro evidenci žádostí o poskytnutí informací
Žádost o povolení exkurze/výletu (pro učitele)
Žádost o povolení výjezdu do zahraničí
Žádost o povolení ozdravného pobytu
Žádost o povolení odchodu z vyučování z důvodu dojíždění
Žádost o uvolnění z vyučování z důvodu návštěvy lékaře
Protokol o projektu
Posudek o zdravotní způsobilosti
Prohlášení o bezinfekčnosti
Plán pedagogické podpory
Plán pedagogické podpory při pasívním přístupu žáka
Individuální vzdělávací plán – vzor
Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu
Odhláška ze školní družiny/školního klubu

23,739 total views, 10 views today