Školní družina

Informace k úplatě ve ŠD a ŠK

Z vyhlášky o zájmovém vzdělávání: Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny nebo školního klubu po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. S účinností dnem 23. 10. 2020 Celkové vyúčtování bude provedeno po skončení uzavření...

Lemberk

Lemberk

Na konci školního roku jsme se vypravili na zámek Lemberk. Zámkem nás provedl hradní pán a naším úkolem bylo najít všechny kočičky, které se na zámku schovávají.