Školní družina

Lemberk

Lemberk

Na konci školního roku jsme se vypravili na zámek Lemberk. Zámkem nás provedl hradní pán a naším úkolem bylo najít všechny kočičky, které se na zámku schovávají.

Strašidelné soutěžení

Před podzimními prázdninami se děti ze ŠD proměnily ve strašidelné bytosti. V prostorách školy plnily úkoly, za které byly odměněny sladkostmi a drobnými dárečky. Velké poděkování za pomoc při organizování soutěží patří dětem ze ŠK. A především také rodičům za úžasné...