Školní družina

Strašidelné soutěžení

Před podzimními prázdninami se děti ze ŠD proměnily ve strašidelné bytosti. V prostorách školy plnily úkoly, za které byly odměněny sladkostmi a drobnými dárečky. Velké poděkování za pomoc při organizování soutěží patří dětem ze ŠK. A především také rodičům za úžasné...

Veselá věda

4.10. - Se děti z oddělení paní vychovatelky J. Lopušanové a H. Sedláčkové zúčastnily ukázkové hodiny kroužku "Veselá věda ". Děti předváděné pokusy zaujaly a některé z nich proto chtějí uvedený kroužek navštěvovat.