Poděkování

Všem rodičům a žákům bych chtěla poděkovat za úžasnou spolupráci, za květiny a dárečky k vysvědčení a všem popřát krásné a pohodové léto. Vaše tř. uč. Hana Ezrová

Konec školního roku 2018/ 2019

V pátek 28.6. 2019 jsme naposledy v tomto školním roce zasedli do lavic jako čtvrťáci. Tento den jsme se však neučili, ale dostávali jsme vysvědčení, hodnotili jsme naši půlroční práci. Celkem máme ve třídě 7 žáků se samými jedničkami. Všem gratuluji. Než jsme se...

Vesmírná soutěž – 2. pololetí

V červnu jsme ukončili naši třídní pololetní soutěž nazvanou VESMÍR, ve které opět s velkým náskokem zvítězil Vojtíšek Kraus, druhé místo opět obsadila Elinka Vondrová a třetí místo Monča Čiháková. Blahopřejeme.

Cvičení v přírodě

V pátek 21.6. 2019 jsme se vydali na procházku po České Lípě. Nejvíce jsme si to užili v Městském parku a na zpáteční cestě jsme se osvěžili zmrzlinou.

Škola v přírodě 2019

Jako každý rok i letos jsme vyrazili na tzv. školu v přírodě. Tentokrát jsme se vydali do Holan. Od neděle 9.6. do pátku 14. 6. jsme pobývali v rekreačním středisku AERO Holany. Počasí nám přálo,podnikli jsme několik výletů do okolí, sportovali jsme, hráli fotbal,...

Květnový sběr starého papíru v naší třídě

Celkem jsme v květnu nasbírali 1 303 kg starého papíru. Nejvíce donesli tito žáci: místo    David Anděl   291 kg místo    David Bauer   200 kg místo    Pavel Polák   136,3 kg Všem dětem a rodičům bych chtěla poděkovat za úžasnou...