7.A

Dýňové variace

Ve výtvarné výchově si děti vyráběly podzimní dekoraci. Do vydlabané dýně naaranžovaly větvičky, plody a květiny. Práce děti moc bavila a daly si záležet. I když tahle dýňová krása dlouho nevydrží, námaha stála za to. Podívejte se.

Výprava do doby bronzové

4. října se naše třída vypravila proti proudu času do pravěku. Navštívili jsme dobu bronzovou. V městském paláci Templ, který stojí v historické části města Mladá Boleslav měli žáci příležitost vyzkoušet si starodávná řemesla, která tehdejší lidé uměli. Zkusili si...

Cvičení v přírodě aneb putování za houbami

Ve středu 27. září pořádala naše škola cvičení v přírodě. I naše třída vyrazila do podzimního lesa. A protože je houbařská sezona, spojili jsme příjemné s užitečným. Žáčci byli vybaveni košíčky (někteří měli uvnitř i šátek, aby na houby nepadalo jehličí) a sbírali...

Informace pro rodiče

27. 9.  - Cvičení v přírodě, akce končí v 11,40 hod. S sebou sportovní oblečení, svačinu, pití, pláštěnku (podle počasí). 29. 9. - Volný den pro žáky. Pěvecký kroužek Zvonek začíná 4. 10., 14,00 - 14,30 hod. Sběrová akce - 5. 10. Tř. uč....

Návštěva muzea aneb prvouka v praxi

V pátek 23. června navštívila naše třída městské muzeum. Návštěva byla zaměřena na expozici živočichů a rostlin vyskytujících se na Českolipsku.  Aby byla prohlídka zajímavější, připravila jsem pro děti několik úkolů, kterými si děti si třídily poznatky a učivo z...

Vzhůru na rozhlednu

Ve čtvrtek 15. června vyrazila naše třída na školní výlet. Cílem byla rozhledna Jedlová.  Pro děti byla cesta i vstupné na rozhlednu zdarma, hrazena byla z peněz za sbírání starého papíru. Vyjížděli jsme časně ráno vlakem z nového českolipského nádraží. Cesta trvala...

Vodnický týden

Na konci května odjela naše třída na ozdravný pobyt do rekreačního střediska Aero, které leží v kraji rybníků a rybníčků ( je jich tam 23) blízko vesnice Holany. A protože do každého správného rybníka patří vodník, celá naše výprava se proměnila v hastrmany a...

Den u hasičů

V pátek 2. června jsme se vypravili na návštěvu k hasičům. Ta byla další částí projektu Cena života. Exkurze začala v učebně, kde jsme se seznámili s prací hasičského sboru a pak jsme se vydali na prohlídku. Prošli jsme si odpočinkové místnosti, posilovnu, sušárnu...

Hodina tělocviku

Tělocvičnu jsme vyměnili za městský stadion. Vyzkoušeli jsme běžecký ovál, rozcvičku na tartanu, běh na 50 m a skok do dálky. Ten měl největší ohlas a děti se skákání nemohly nabažit. Pokud nám bude přát počasí, budeme cvičení využívat do konce školního...

Exkurze do státního hřebčína Kladruby nad Labem

Na návštěvu hřebčína jsme se všichni moc těšili. Po příjezdu nás přivítal vzorně upravený areál hřebčína. S průvodkyní jsme prošli historické stáje a seznámili jsme se s historií chovu kladrubských běloušů. Vystoupili jsme na vodárenskou věž, která slouží jako...