Výjezd žáků 9.tříd na veletrh středních škol EDUCA 2015.
Návštěva 5.A a 5.C v Městské knihovně v České Lípě.