Školní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.