Svátek Tří králů jsme si tradičně připomněli vystoupením žáků 6. tříd. Tři skupiny ze 6.A, 6.B a 6.C zazpívali ve třídách tříkrálovou koledu za doprovodu příčné flétny.

Tímto všem popřáli hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku. Nezapomněli ani na naše kuchařky, uklízečky, p. školníka, vedení školy, sekretářky a navštívili i sousední Mateřskou školu v Eliášově ulici.

Zároveň byla naše škola oslovena místní Farní charitou, aby svým vystoupením podpořila Tříkrálovou sbírku, která se v České Lípě uskutečňuje již po patnácté. Žákyně 7. – 8. tříd posílili tříkrálové koledování ve dnech 4. – 6. ledna.

Děkujeme.