Poděkování

Mnohokrát děkuji Lauře Nejedlé a Dominiku Benešovi za příspěvek do sběrové akce. Tito žáci odevzdali 85 kg papíru. Finanční výtěžek bude odveden do fondu třídy.

Sběr papíru

Milí rodiče, pokud byste se chtěli zapojit do sběrové akce, budeme rádi. Starý papír (bez kartonu) můžete donést svázaný a zvážený do školy nebo přímo do výkupny v Dubici, kde vám dají doklad. Termín do 19. 5. 2022. Více informací naleznete na hlavním webu školy....

Poděkování

Ráda bych v této nelehké době poděkovala rodičům Štěpánky Hisemové za sponzorský dar. Poskytli mi balíky papírů, které využiju ke kopírování materiálů k výuce češtiny ukrajinských žáků. Moc si této pomoci vážím.