májka Vážení rodiče dětí ze Zvonku (4.-9.třída)

Náš sbor Zvonek bude dne 30. dubna zpívat na náměstí TGM při příležitosti stavění máje. Vedení města Česká Lípa usiluje o vzkříšení této staré tradice a my se velmi rádi zapojíme do doprovodného kulturního programu. Náš sbor by měl vystupovat v době 10.20 – 10.40 h.. Prosím rodiče, aby umožnili svým dětem vystupovat a tím reprezentovat naši školu. Sejdeme se v 9.50 h. v prostoru před radnicí. Oblečení dle počasí. Hned po vystoupení se mohou děti rozejít.

Vedoucí sboru M. Filipová