Na jaře 2016 se naše škola zúčastnila testování Stonožka, které realizovala společnost SCIO…

Testování probíhalo v rámci celé republiky. Na naší škole byly vyhodnoceny žákyně s jedním z nejlepších výsledků v celém Libereckém kraji. Vynikajícími žákyněmi jsou Dagmar Suchá a Alena Hluštíková. Dagmar Suchá byla nejúspěšnější řešitelkou v českém jazyce, Alena Hluštíková v matematice a v obecně studijních předpokladech.

Oběma dívkám i pedagogickému sboru gratulujeme ke skvělým výsledkům.

A. Hluštíková (matematika)

A. Hluštíková (OSP)

D. Suchá - (český jazyk)