30653764-děti-sborový-zpěvI v letošním školním roce se budeme scházet každou středu. Zkoušky Zvonečku (1.-3. třídy) se budou konat 13.30 – 14.00 h, Zvonek (4. – 9. třídy) bude mít zkoušky po nich : 14.00 – 14.45 h. Zkoušky se budou konat vždy v hudebně v prvním patře hlavní budovy. První letošní zkouška bude ve středu 7. září. 2016

Těšíme se na zpívání a všechna vystoupení s Vašimi dětmi!