Na základě podnětů ze strany rodičů , jsme se i v letošním školním roce rozhodli v ranních hodinách, pro dojíždějící žáky, umožnit vstup do školy. Žáci, kteří budou mít zájem o tuto službu budou umístěni do Školního klubu. Kontaktí osobou je paní vychovatelka Hana Sedláčková nebo zastupkyně pro 1.stupeň Mgr. Lubomíra Hejnová.