Žáci 7. – 9. tříd se ve čtvrtek 2. 2. 2017 před pololetními prázdninami vydali do Prahy za kulturou. Navštívili v doprovodu svých učitelek (Filipová, Čechová, Kalivodová, Zelenková) Národní divadlo, kde zhlédli hru J. K. Tyla Strakonický dudák…

Zpracování této báchorky v modernějším pojetí se dětem líbilo. Ještě před začátkem představení žáci stihli zajít do sklepení, kde jsou umístěny základní kameny ND. O přestávce se zájmem obdivovali ve foyer v 1. patře díla slavných českých umělců (M. Aleš, J. Myslbek, V. Brožík aj.) nebo busty předních herců ND. Novinkou i pro vyučující byla možnost vystoupit na střechu ND a pokochat se pohledem na večerní Prahu. Zde se děti fotografovaly u sousoší trigy s bohyní Niké. Vše dohromady se spojilo v nezapomenutelný zážitek.