Přibližně 100 dětí z českolipských mateřských škol navštívilo naše prvňáčky. Předškoláčci se zapojili do výuky a vyzkoušeli si, co je v první třídě čeká…

Nabídku „Dne otevřených dveří“ využili i rodiče, kteří měli možnost si školu prohlédnout, zjistit si potřebné informace o zápise do prvních tříd a o běhu školy.
Děkujeme třídním učitelkám v prvních třídách za ukázkové hodiny, malým předškolákům a jejich učitelkám za návštěvu a rodičům za projevený zájem o naši školu.

Vedení školy