Krajské kolo dějepisné olympiády – J. Dandová (9.C).