Krajské kolo matematické olympiády – J. Dandová (9.C).
Exkurze žáků 8.A do sklárny.