Exkurze žáků 8.B na ÚP v České Lípě.
Projektový den v 7.C.
Exkurze žáků z 8.A do firmy Johnson Controls.