V nadcházejícím jaru se třída 7. C zapojila do projektu Velikonoce, který se konal 5. 4. 2017. Třída byla rozdělena do skupin podle zájmu a tvořivosti. Někteří se připravili již doma, když upekli pro třídu beránka nebo sladká vajíčka, případně přinesli dřevěný kříž a slámu na výrobu Morany…

Skupiny dívek si vybraly tvořivé práce s papírem a vytvořily zápichy do květináčů, které symbolizovaly kuřátka, slepičky nebo zajíčky. Další parta se zaměřila na pletení pomlázek – zde se výuky ujal Petr Brezo. Nechybělo ani barvení vajíček cibulovou technikou. Čtyři „ajťáci“ vytvářeli prezentace na téma pašijového týdne, symbolů Velikonoc a tradic v jiných zemích Evropy. Všechny děti zaslouží pochvalu, jak zvládly týmovou práci. Na závěr jsme vše zdokumentovali (viz fotky) a instalovali výsledky prací na chodbu 2. patra školy. Možná některé nápady realizují i doma v příštím týdnu, kdy je čekají velikonoční prázdniny.