Pedagogická rada.
Celonárodní finále zeměpisné olympiády – J. Dandová (9.C).