Posíláme první pozdrav z Hejnic. Cesta nám utekla, nikoho jsme neztratili a sluníčko nám svítí. Sbíráme síly na zítřejší celodenní výlet!