9. května jsme slavili s našimi maminkami, babičkami a tetami jejich svátek – Den matek, který v tomto roce vyšel na neděli 14.5. Počasí nás letos zahnalo do budovy naší školy, na zahradě by nám bylo velmi chladno…

Čím jsme naše nejmilejší potěšili? Ženám se dávají k svátku květiny, proto jsme zařadili písničky o květinách a dalších rostlinách (biotopech?), Zvoneček zahrál pohádku „O smutné princezně“, Zvonek přidal známou písničku „Tři oříšky“, dvojhlasou „Dobrů noc“, „Stromy“ a dokonce trojhlas „Na tý louce zelený“! Potom jsme zabloudili  i do Afriky a samozřejmě jsme zpívali i písničky o maminkách. Tradiční „Šťastné dětství“ náš program zakončilo. Radostné úsměvy všech posluchačů nám byly okamžitou odměnou. Další bude na konci školního roku – rodiče nám přidali penízky na závěrečný výlet sborů…. letos se chystáme na hrad Bezděz. Děkujeme!!!! Už teď se těšíme, že si tam zazpíváme v kapli!