I v letošním školním roce se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině. Přesně 300 žáků a zaměstnanců školy si koupilo žlutou kytičku. Děkujeme!