Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 2/2017 „Zajištění vybavení počítačové učebny“.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – plně znění (ve formátu PDF).

Technická specifikace veřejné zakázky č. 2/2017 „Zajištění vybavení počítačové učebny“ (ve formátu PDF).

Návrh kupní smlouvy (ve formátu PDF).

KRYCÍ LIST NABÍDKY (ve formátu DOC).

Položkový rozpočet (ve formátu XLS).