Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace, Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZ) „Zajištění lyžařského zájezdu do Rakouska“.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky – plné znění (ve formátu PDF).

Krycí list (ve formátu DOC).