Zvonek (děti z 4.- 9. tříd) byl i letos pozván, aby zpestřil svým zpíváním program oslav Dne seniorů.

Oslavy se konají v kulturním domě Crystal dne 3.10. 2017 od 14.00 h. My bychom měli zpívat v 14.30 h., naše vystoupení má trvat asi 10 minut.

Protože jsme se na pravidelných zkouškách sešli zatím jen jednou, musíme si před vystoupením udělat mimořádnou schůzku. Proto pozor a čtěte! Sejdeme se v úterý 3.10. v 11.50 h (pátou vyučovací hodinu) v kabinetě HV (1. patro u hudebny), kde si zkusíme několik písniček a vybereme to, co nám půjde z loňského repertoáru na vystoupení. Potom půjdeme společně na oběd a spolu odejdeme do Crystalu. Po vystoupení se vrátíme ke škole. Pokud bude chtít někdo odejít domů přímo od Crystalu, přinese si lísteček od rodičů. Z odpolední výuky ve škole (i z 5. a 6. h.) budou všichni účinkující omluveni .