Krajské finále přespolního běhu.
Projekt v 8.A – Albrecht z Valdštejna.
Sběrový den.