Podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vyplývá povinnost pro každou školu ustanovit školskou radu. Funkční období členů školské rady je tříleté. Z důvodů ukončení funkčního období stávající školské rady je nutné uspořádat nové volby…

Školská rada má 6 členů (2 zástupci z řad zákonných zástupců žáků – dle terminologie volebního řádu – oprávněné osoby + 2 zástupci z řad pedagogů + 2 zástupci zřizovatele). Volby do školské rady proběhnou ve čtvrtek 9. listopadu 2017 dle volebního řádu vydaného zřizovatelem (Město Česká Lípa). Máte právo podávat návrhy na kandidáty do školské rady z řad oprávněných osob.

Základní informace:

Termín voleb – čtvrtek 9. 11. 2017
Místo konání – ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa
Čas konání voleb – 16,30 – 18,00 hod.
Hlasovací lístky – volič obdrží v místě voleb 9. 11. 2017
Úprava hlasovacích lístků – označit křížkem maximálně 2 jména
Způsob volby – vhodit upravený hlasovací lístek do volební urny
Způsob prokázání totožnosti – platný občanský průkaz
Podání návrhů na kandidáty – do 25. 10. 2017 v kanceláři ZŠ (tiskopis)
Zveřejnění listiny kandidátů – do 3. 11. 2017 na informační tabuli v ZŠ a na webovýchstránkách školy

Mgr. Antonín Lačný, ředitel školy

Volby do Školské rady – Informace pro rodiče (ve formátu PDF)