Ve čtvrtek 12. října 2017 se naše třída v rámci programu „PLANETA ZEMĚ“ seznámí s VIETNAMEM.

Vloni jsme navštívili program o BRAZÍLII a byli jsme nadšeni! Rádi znovu vyplníme zajímavé pracovní listy, u kterých jsme se nejen něco nového dozvěděli, ale užili i trochu legrace…