Vážení rodiče, opět vybíráme příspěvek pro Spolek přátel Tyršovky (dříve SRPDŠ) na školní rok 2017/2018: 1 dítě – 200,- Kč; rodina – 300,- Kč (platí vždy starší z dětí). Příspěvky mohou děti nosit do konce kalendářního roku. Děkuji!