Od 5.12. do 8. 12. 2017 provedla ČŠI inspekci zaměřenou na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, školní družinou a školním klubem podle příslušných školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále „školský zákon“) dle stavu k datu inspekční činnosti. Zde si můžete prostudovat kompletní inspekční zprávu.