Ano, školní kolo soutěže v sólovém zpěvu  „Karlovarský skřivánek“ se v letošním školním roce konalo 18. prosince v hudebně školy. Poměřit své pěvecké schopnosti přišlo celkem 17 dětí a porota složená z učitelek hudební výchovy měla těžkou práci vybrat z nich a ocenit ty nejlepší. Nakonec byli nejúspěšnější tito zpěváčci:

1 kategorie – děti 1. – 3. tříd:

  1. místo: Lukáš Balog 3.A,
  2. místo: Magdalénka Jelínková 2.C,
  3. místo: David Hajnala 1 A, Karolinka Hajnala 1. A, Adélka Havlíková 3.A

2. kategorie – děti 4. – 6. tříd:

  1. místo: Anna Doležálková 6.A, Helena Kabátová 6.C
  2. místo: Barbora Koželuhová 6.B, Markéta Šmatláková 6.C
  3. místo: Eva Dandová 6.C

3. kategorie – děti 7.-9. tříd:

  1. místo: Veronika Nováková 7.C
  2. místo: Anna Krejčová 7.C

Všem účastníkům blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole!