Od 10. ledna 2018 opět začínáme s pravidelnými zkouškami obou sborů – Zvoneček v 13.30 h v hudebně v hlavní budově školy – 1. patro, Zvonek po nich ve 14.00 h tamtéž. Budeme nacvičovat program na jaro, děti si zatím nemusí nic nosit.