Dne 8. února  se konalo v DDM Libertin okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu zde reprezentovali  dva chlapci z 9.B (Štěpán Falta a David Vosála) a dvě děvčata ze 7.C (Kateřina Hadravová a Kateřina Perunová). A všichni ukázali, že německy umí a že se domluví!

V náročné konkurenci mezi žáky škol celého okresu se umístili takto:

Kategorie 6.-7. tříd:

3. místo – K. Hadravová
4. místo – K. Perunová

Kategorie 8.-9. tříd:

1. místo – D. Vosála  (postupuje do krajského kola)
3. místo – Š. Falta

Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!

M. Filipová