Okresní kolo v sálové kopané-III.kategorie.
Exkurze žáků 8.A do sklárny v Lindavě.