V polovině března se konala v DDM Větrník v Liberci krajská kola olympiád v druhých cizích jazycích – ve čtvrtek 15.3. z němčiny a v pátek 16.3. z ruštiny. V náročné konkurenci nejlepších žáků z celého kraje tři naši chlapci z 9.B  zazářili!

David Vosála soutěžil v němčině a pro naši školu vybojoval báječné čtvrté místo.

Matyáš Halasník a Jan Linhart předvedli své znalosti z ruštiny a porota je ocenila takto: M. Halasník – devátý a J. Linhart  první !!! Moc všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy!