6.duben 2018 byl den, který stanovilo Město  Česká  Lípa  jako  den  zápisu do prvních tříd. Pro mnohé rodiče i děti – den plný očekávání a otazníků. „Co nás čeká? Co musíme umět? Jaké dovednosti musíme předvést? Jaká škola bude pro nás nejlepší?“

K zápisu do prvních tříd na naši školu přivedli rodiče 81 předškoláků. Kolik z nich  zasedne do školních lavic ještě dnes  nedokážeme  přesně uvést, protože jako každý rok někteří rodiče budou pro své děti žádat  roční odklad povinné školní docházky .

Zápis probíhal v šesti pěkně vyzdobených  učebnách  prvního stupně, kde předškoláci předváděli své znalosti před „ opravdovou tabulí “. Paní učitelky si připravily úkoly k prozkoušení budoucích prvňáčků  na interaktivní tabule a malí předškoláci  uplatňovali své znalosti z domova a mateřských škol. Z krátkých zpráviček paní učitelek vyplynulo, že děti byly velmi šikovné. Pěkně spolupracovaly a do školy jsou natěšené.

Ze zápisu si odnesly drobné dárečky od svých starších spolužáků a pamětní list s keramickým suvenýrem z naší keramické dílny.

Tímto patří  poděkování  kolegyním z  prvního stupně, školní družiny a školního  klubu , které se podílely na přípravách i průběhu zápisu, zaměstnankyním ekonomického úseku, ale také starším spolužákům  z 9.A a 9.B kteří byli nápomocni při „ Dnech otevřených dveří “ i vlastním zápisu.

                                                                                                                                                             L. Hejnová, ZŘŠ